EuropeTrack Rapporten

24/7 inzicht in wagenpark en medewerkers

Dit is het pakket voor wie niet alleen het gesteggel over de urenverantwoording wil voorkomen, maar ook de efficiëntie en inzet van het wagenpark en de medewerkers wil optimaliseren. Met EuropeTrack Rapporten krijg je eenvoudig inzicht in gereden routes, gemiddelde en maximumsnelheid, urenbesteding en gebruik van voertuigen buiten werktijd. Inclusief een sluitende rittenregistratie.